ŚCIEŻKI ROWEROWE ELBLĄGA


RONDO GRUNWALDZKA - AKACJOWA

Nowopowstałe rondo u zbiegu ulic Grunwaldzkiej, Rawskiej i Druskiej po niedawnej poważnej przebudowie zostało otoczone ścieżką rowerową. Zasadnicza część ścieżki prowadzi przy pętli tramwajowej Druska i dalej wiaduktem nad torami kolejowymi w kierunku ulicy Akacjowej.
Ścieżka kończy się urywanymi wyjazdami z jednej strony w kierunku Dębowej z drugiej zaś strony wyjazdem na Gronowo Górne.

Długość ścieżki około 800 metrów 

    ŚCIEŻKI