Elbląg położony jest na granicy dwóch jakże odmiennych krain geograficznych, Żuław Wiślanych od zachodu i Wysoczyzny Elbląskiej od północnego - wschodu. Dodatkowo zamknięty jest od strony północnej Zalewem Wiślanym, od południa zaś jeziorem Drużno. Okolice Elbląga to region zawieszony w bardzo dziwny sposób pomiędzy Pomorzem a Warmią i wyjątkowo atrakcyjny pod względem turystycznym.   Bażantarnia - park komunalny
Jezioro Drużno i Kanał Elbląski
Wysoczyzna Elbląska
Zalew Wiślany
Żuławy Wiślane

PARK KRAJOBRAZOWY WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ
Utworzony został w 1985 roku. W swoich założeniach ma on służyć zachowaniu walorów środowiska geograficzno-przyrodniczego. Piękno krajobrazu jest najcenniejszym elementem tego obszaru. Wysoczyzna pocięta jest promieniście przez liczne doliny erozyjne wykształcone przez płynące potoki. Rozcięcia te mają czasami 40-60 metrów głębokości. Najbardziej dynamiczna rzeźba uwidacznia się w strefie krawędziowej - zwłaszcza w okolicach miejscowości Łęcze i Suchacz. Najcenniejsze fragmenty zbiorowisk leśnych chronione są w dwóch rezerwatach przyrody: "Buki Wysoczyzny Elbląskiej" oraz "Las Kadyński"


ROWEREM WOKÓŁ ZALEWU WIŚLANEGO - informator"ROWEREM WOKÓŁ ZALEWU WIŚLANEGO" - informator
Miłośnikom aktywnego wypoczynku został przekazany informator, który ułatwi poznawanie pięknej, często unikalnej przyrody i przebogatego dziedzictwa kulturowego regionu leżącego na styku Polski i Rosji. Obszary nadzalewowe idealnie nadają się do uprawiania turystyki rowerowej. Informator koncentruje się na propozycji nowej, wyjątkowo ciekawej trasy wokół zalewu. Trasa zaproponowana w informatorze jest bardzo zróżnicowana pod względem ukształtowania terenu i w znacznej części odchodzi od głównych szlaków komunikacyjnych.


"WYSOCZYZNA ELBLĄSKA i OKOLICE JEZIORA DRUŻNO" - trasy piesze i rowerowe
Opracowana w dyrekcji Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej mapa zawiera bogato ilustrowany informator krajobrazowy.
Autorzy tekstu: Jolanta Marcinkowska, Beata Olkowska-Woźniak.
Zdjęcia: Zygmunt Gawron, Piotr Kapczyński, Artur Krawczyk, Jolanta Marcinkowska, Zefiryn Pągowski, Tadeusz Taratyka