ŻUŁAWY WIŚLANE

Niski, częściowo poniżej poziomu morza obszar delty Wisły. Najniższy punkt w Raczkach Elbląskich - 1,8 m p.p.m. Charakterystyczną cechą Żuław jest gęsta sieć kanałów, grobli i wałów przeciwpowodziowych. Pomimo zaniedbań technicznych nadal istnieje i funkcjonuje wiele dawnych stacji pomp, śluz, jazów i zastawek regulujących poziom wody na polderach. Teren wybitnie płaski przez niektórych nazywany "Polską Holandią". Zachowało się jeszcze do tej pory wiele żuławskich domów podcieniowych o oryginalnej konstrukcji. Podróżowanie umożliwia gęsta sieć dróg.


TEREN