PARK KOMUNALNY "BAŻANTARNIA"

Kompleks leśny zajmuje obszar 369 ha, a długość granic wynosi 13,2 km. Nazwa "Bażantarnia" pochodzi od prowadzonej tutaj w pierwszych latach po wojnie hodowli bażanta w leśniczówce Plebanka (obecnie leśniczówka Dębica). Lasy Bażantarni od dawna związane są z historią miasta. Król Kazimierz Jagiellończyk nadał Elblągowi w 1472 r. lasy w okolicy obecnych miejscowości: Dąbrowa i Stagnity (Stagniewo). Zabudowę od strony ul.Marymonckiej elbląska Bażantarnia zawdzięcza konsulowi rosyjskiemu Augustowi Abbegowi, który w 1801 r. zbudował pałacyk neogotycki. W budynku tym obecnie mieści się siedziba Nadleśnictwa Elbląg. Ponadto w roku 1811 w miejscu dzisiejszej restauracji "Myśliwska" zakończono budowę gospody. W drugiej połowie XIX wieku miasto odkupuje posiadłość i tworzy park. Wybudowano amfiteatr, muszlę koncertową oraz wykonano liczne trasy spacerowe. Zbudowano zadaszenia i zagospodarowano punkty widokowe. Obecnie możemy zaobserwować jedynie skromne pozostałości. Wędrówkę po terenie parku ułatwiają wyznaczone szlaki turystyczne. Bażantarnia jest ulubionym miejscem spotkań elbląskich bikerów.


TEREN